OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno Čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14., 110/15.) potrošači mogu prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku i to na niže navedenim putem:

AQUA SUB j.d.o.o.

Šibenska 12

22000 Šibenik – Brodarica

ili

e-mail: info@aquasub.net

ili

Putem Kontakt obrazac

 

Molimo Vas da u svom prigovoru jasno naznačite ime i prezime te adresu na koju je potrebno poslati odgovor. Sukladno Zakonu, odgovor na Vaš prigovor poslati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.